29911 NL - beleidsdossier
Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Bestrijding georganiseerde criminaliteit

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 85 moties ingediend.

3.

Documenten

(888 stuks)

2 22 november 2004, brief, nr. 1     KST81976
Brief minister
publicatie: 7 december 2004
 
2 4 april 2005, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST85530
Verslag algemeen overleg gehouden op 10 maart 2005
publicatie: 6 april 2005
 
2 5 april 2005, brief, nr. 3     KST85695
Brief ministers ter aanbieding van het rapport 'georganiseerde autodiefstal' van Advies- en Onderzoeksgroep Beke
publicatie: 13 april 2005
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.