29628 NL - ongeclassificeerd
Politie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Politie

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 305 moties ingediend.

3.

Documenten

(2267 stuks)

2 24 mei 2004, brief, nr. 1     KST76912
Brief minister ter aanbieding van het eindrapport over de uitvoering van het Operationeel plan 2003
publicatie: 10 juni 2004
 
2 27 mei 2004, brief, nr. 2     KST77016
Brief minister met rapportage Inspectie OOV over naleving Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie (RTGP) in de eerste helft van 2003
publicatie: 11 juni 2004
 
2 17 juni 2004, brief, nr. 3     KST78008
Brief minister met reactie op het rapport 'De vrijwillige ambtenaar van politie: perspectief voor de toekomst' van de werkgroep Bakker
publicatie: 6 juli 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.