29282 - Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 1 oktober 2020
kalender

29282 nl - ongeclassificeerd
Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 114 moties ingediend.

3.

Documenten

(810 stuks)

2 31 oktober 2003, brief, nr. 1     KST71457
Brief minister
publicatie: 6 november 2003
 
2 14 november 2003, brief, nr. 2     KST72069
Brief minister over het arbeidsmarktbeleid en ter aanbieding van de samenvatting van rapport 'Arbeid in Zorg in Welzijn. Integrerend OSA-rapport 2003.'
publicatie: 21 november 2003
 
2 5 december 2003, brief, nr. 3     KST73013
Brief minister over de invoering van een nieuw bekostigingssysteem van zorgopleidingen
publicatie: 16 december 2003
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.