32156 - Monumentenzorg - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 4 juli 2020
kalender

32156 nl - algemene maatregel van bestuur (AMvB)
Monumentenzorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze algemene maatregel van bestuur werd door de regering aan de Eerste en de Tweede Kamer voorgelegd in het kader van een zogenaamde voorhangprocedure.

 

1.

Volledige titel

Monumentenzorg

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 15 moties ingediend.

3.

Documenten

(252 stuks)

2 28 september 2009, brief, nr. 1     KST135120
Brief ministers met de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg
publicatie: 8 oktober 2009
 
2 28 september 2009, brief, nr. 2     KST135239
Brief minister en staatssecretaris bij het evaluatierapport van twee fiscale regelingen
publicatie: 8 oktober 2009
 
2 16 november 2009, motie, nr. 3     KST137358
Motie voor het wegwerken van de restauratieachterstand van monumenten tot een subsidiabel bedrag van 2 miljoen euro, in 2010 en 2011 m.b.v. de reguliere BRIM-middelen
publicatie: 23 november 2009
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.