28676 NL - doorlopend dossier
NAVO

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

In dit dossier worden stukken verzameld waarin de regering de Kamer informeert over haar contacten met de NAVO, en beleidstukken afkomstig van de NAVO i.

1.

Volledige titel

NAVO

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 54 moties ingediend.

3.

Documenten

(732 stuks)

2 8 november 2002, brief, nr. 1     KST64437
Brief minister over de versterking van de militaire capaciteiten van de NAVO-bondgenoten in de Prague Capability Commitment
publicatie: 18 november 2002
 
2 12 november 2002, brief, nr. 2     KST64434
Brief ministers over de inzet van de Regering bij de bijeenkomst van NAVO-staatshoofden en regeringsleiders op 21 en 22 november
publicatie: 18 november 2002
 
2 12 november 2002, kabinetsstandpunt, nr. 3     KST64438
Kabinetsstandpunt over de uitbreiding van de NAVO
publicatie: 19 november 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.