29247 NL - nota
Acute zorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 10 oktober 2003 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Acute zorg

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 94 moties ingediend.

3.

Documenten

(801 stuks)

2 10 oktober 2003, nota, nr. 1     KST70945
Nota over de sturing en organisatie van acute zorg
publicatie: 22 oktober 2003
 
2 10 oktober 2003, brief, nr. 2     KST70946
Brief minister over de spreiding en beschikbaarheid van het ambulancevervoer en over de aansturing van de sector
publicatie: 22 oktober 2003
 
2 18 november 2003, motie, nr. 3     KST72147
Motie met het verzoek de mogelijkheid te onderzoeken het ambulancevervoer te splitsen in spoed- en ziekenvervoer
publicatie: 25 november 2003
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.