26646 NL - notitie
Terugkeerbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze notitie werd op 25 juni 1999 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Terugkeerbeleid

2.

Documenten

(5 stuks)

2 25 juni 1999, notitie, nr. 1     KST36109
Notitie 'Terugkeerbeleid'
publicatie: 7 juli 1999
 
2 14 september 1999, lijst van vragen en antwoorden, nr. 2     KST40393
Lijst van vragen en antwoorden
publicatie: 20 september 1999
 
2 22 september 1999, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST40670
Verslag algemeen overleg over terugkeerbeleid en het beleid ten aanzien van Iraanse asielzoekers
publicatie: 4 oktober 1999
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.