30373 NL - beleidsdossier
Vervoer gevaarlijke stoffen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Vervoer gevaarlijke stoffen

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

3.

Documenten

(192 stuks)

2 11 november 2005, brief, nr. 1     KST91714
Brief minister inzake aanbieding van de nota Vervoer gevaarlijke stoffen (kamerstuk 30372, nr. 2)
publicatie: 23 november 2005
 
2 11 november 2005, nota, nr. 2     KST91715
Nota
publicatie: 24 november 2005
 
2 27 januari 2006, brief, nr. 3     KST94356
Brief minister over de uitwerking van de nota Vervoer gevaarlijke Stoffen (NVGS)
publicatie: 2 februari 2006
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.