29502 NL - notitie
Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze notitie werd op 1 april 2004 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 59 moties ingediend.

3.

Documenten

(345 stuks)

2 1 april 2004, notitie, nr. 1     KST75409
Notitie Post
publicatie: 7 april 2004
 
2 21 juni 2004, brief, nr. 2     KST77730
Brief minister inzake vaststelling maximumtarief opgedragen postvervoer, in verband met bezwaarschrift TPG N.V.
publicatie: 29 juni 2004
 
2 9 juli 2004, verslag van een nota-overleg, nr. 3     KST78442
Verslag nota-overleg van de vaste commissie met minister Brinkhorst (EZ) d.d. 28 juni 2004 over de notitie Post
publicatie: 19 juli 2004
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.