31529 - Stilstaan bij parkeren Aanbevelingen om de groeiende parkeerproblematiek aan te pakken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 18 januari 2021
kalender

31529 nl - initiatiefnota
Stilstaan bij parkeren Aanbevelingen om de groeiende parkeerproblematiek aan te pakken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 9 juli 2008 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Stilstaan bij parkeren Aanbevelingen om de groeiende parkeerproblematiek aan te pakken

2.

Documenten

(5 stuks)

2 9 juli 2008, geleidende brief, nr. 1     KST120964
Geleidende brief ter aanbieding van de inititatiefnota
publicatie: 11 juli 2008
 
2 9 juli 2008, initiatiefnota, nr. 2     KST120965
Initiatiefnota
publicatie: 11 juli 2008
 
2 17 december 2008, brief, nr. 3     KST126362
Brief minister met een korte reactie op de nota Stilstaan bij parkeren
publicatie: 24 december 2008
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.