31415 - DNA-onderzoek in strafzaken - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

31415 nl - nota
DNA-onderzoek in strafzaken

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 31 maart 2008 ingediend.

 

1.

Volledige titel

DNA-onderzoek in strafzaken

2.

Documenten

(100 stuks)

2 31 maart 2008, nota, nr. 1     KST117291
Nota 'Verkenning DNA-onderzoek in strafzaken vanuit wetgevings- en juridisch perspectief'
publicatie: 14 april 2008
 
2 25 juni 2008, brief, nr. 2     KST120418
Brief minister over evaluatieonderzoeken DNA-regelgeving
publicatie: 3 juli 2008
 
2 8 oktober 2008, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST122964
Verslag algemeen overleg op 9 september 2008
publicatie: 10 oktober 2008
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.