28362 NL - beleidsdossier
Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Reikwijdte van artikel 68 Grondwet

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 25 moties ingediend.

3.

Documenten

(210 stuks)

2 21 januari 2002, nota, nr. 2     KST61662
Nota inzake duidelijkheid in praktijkgevallen met spanning tussen artikel 68 Grondwet (staatbelang) en Wet Openbaarheid van Bestuur
publicatie: 14 mei 2002
 
2 24 april 2002, brief, nr. 3     KST61663
Brief Presidium inzake doorgeven stukken Reikwijdte van artikel 68 Grondwet aan vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
publicatie: 13 mei 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.