25992 NL - beleidsdossier
Internationale bescherming van de vrijheid van godsdienst of overtuiging

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Internationale bescherming van de vrijheid van godsdienst of overtuiging

2.

Documenten

(4 stuks)

2 6 april 1998, notitie, nr. 1     KST29157
Brief minister met notitie
publicatie: 23 april 1998
 
2 3 september 1998, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST30900
Verslag algemeen overleg
publicatie: 16 september 1998
 
2 15 december 2003, notitie, nr. 3     KST73430
Brief ministers met vervolgnotitie
publicatie: 6 januari 2004
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.