27807 NL - nota
Patiënten/consumentenbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 12 juni 2001 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Patiënten/consumentenbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer elf moties ingediend.

3.

Documenten

(30 stuks)

2 12 juni 2001, brief, nr. 1     KST53844
Brief minister en staatssecretaris inzake aanbieding van de nota 'Met zorg kiezen' (kamerstuk 27807, nr. 2)
publicatie: 20 juni 2001
 
2 12 juni 2001, nota, nr. 2     KST53845
Nota 'Met zorg kiezen'
publicatie: 25 juni 2001
 
2 11 maart 2002, brief, nr. 3     KST59912
Brief minister inzake uitkomsten evaluatie Patiëntenfonds en voornemens minister t.a.v. rol en positie van het fonds
publicatie: 14 maart 2002
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.