29234 - Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid voor de komende jaren - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 oktober 2020
kalender

29234 nl - notitie
Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid voor de komende jaren

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze notitie werd op 3 oktober 2003 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid voor de komende jaren

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 14 moties ingediend.

3.

Documenten

(68 stuks)

2 3 oktober 2003, notitie, nr. 1     KST70604
Notitie "Aan elkaar verplicht, Ontwikkelingssamenwerking op weg naar 2015"
publicatie: 8 oktober 2003
 
2 3 oktober 2003, brief, nr. 2     KST70616
Brief minister inzake aanbieding van het eindrapport van de IBO-werkgroep Effectiviteit en coherentie van ontwikkelingssamenwerking
publicatie: 8 oktober 2003
 
2 6 november 2003, lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST71698
Lijst van vragen en antwoorden over beleidsnota "Aan elkaar verplicht, ontwikkelingssamenwerking op weg naar 2015" (29234, nr. 1)
publicatie: 13 november 2003
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.