24557 NL - nota
Kansspelen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 20 december 1995 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Kansspelen

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 57 moties ingediend.

3.

Documenten

(316 stuks)

2 20 december 1995, nota, nr. 1     KST12268
Brief staatssecretaris met de nota Kansspelen herijkt
publicatie: 2 januari 1996
 
2 20 december 1995, nota, nr. 2     KST12269
Nota 'Kansspelen herijkt'
publicatie: 2 januari 1996
 
2 26 april 1996, brief, nr. 3     KST14259
Brief staatssecretaris over de nieuwe Beschikking Instantloterij 1996
publicatie: 3 mei 1996
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.