27428 NL - nota
Beleidsnota Biotechnologie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 28 september 2000 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Beleidsnota Biotechnologie

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 111 moties ingediend.

3.

Documenten

(712 stuks)

2 28 september 2000, brief, nr. 1     KST48165
Brief ministers bij de Integrale Beleidsnota Biotechnologie (kamerstuk 27428, nr. 2)
publicatie: 5 oktober 2000
 
2 28 september 2000, nota, nr. 2     KST48166
Nota
publicatie: 5 oktober 2000
 
2 1 november 2000, brief, nr. 3     KST48866
Brief Presidium met het voorstel een tijdelijke commissie 'Biotechnologie' in te stellen
publicatie: 3 november 2000
 
2 28 september 2018, verslag van een algemeen overleg, 34990, nr. 2     KST349902
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 september 2018, over Medische ethiek / Afbreking zwangerschap / Euthanasie - Medische ethiek
vergadering: 6 september 2018
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.