29344 - Terugkeerbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 19 augustus 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 21 november 2003 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Terugkeerbeleid

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 41 moties ingediend.

3.

Documenten

(217 stuks)

2 21 november 2003, nota, nr. 1     KST72480
Nota "Terugkeernota, maatregelen voor een effectievere uitvoering van het terugkeerbeleid"
publicatie: 3 december 2003
 
2 6 februari 2004, brief, nr. 2     KST74070
Brief minister over de uitkomsten van het nader overleg van 4 februari 2004 over plan van aanpak terugkeer van langdurig in Nederland verblijvende asielzoekers
publicatie: 11 februari 2004
 
2 9 februari 2004, motie, nr. 3     KST74077
Motie over de terugkeer van gezinnen met kinderen
publicatie: 12 februari 2004
 
2 10 februari 2004, brief, nr. 2     KST74062
Brief van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over overleg met de VNG en de G4
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.