27295 - Positionering algemene ziekenhuizen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 22 maart 2018
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze nota werd op 18 september 2000 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Positionering algemene ziekenhuizen

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 54 moties ingediend.

3.

Documenten

(197 stuks)

2 18 september 2000, brief, nr. 1     KST47942
Brief minister bij aanbieding van de nota 'Positionering algemene ziekenhuizen'
publicatie: 22 september 2000
 
2 18 september 2000, nota, nr. 2     KST47953
Nota 'Positionering algemene ziekenhuizen'
publicatie: 22 september 2000
 
2 15 januari 2001, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST50775
Verslag algemeen overleg over de positionering van algemene ziekenhuizen
publicatie: 22 januari 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.