28345 NL - beleidsdossier
Aanpak huiselijk geweld

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Aanpak huiselijk geweld

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 101 moties ingediend.

3.

Documenten

(696 stuks)

2 12 april 2002, brief, nr. 1     KST61390
Brief minister ter aanbieding van de kabinetsnota 'Privé geweld - publieke zaak, een nota over de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld' - Aanpak huiselijk geweld
publicatie: 26 april 2002
 
2 12 april 2002, nota, nr. 2     KST61392
Nota
publicatie: 26 april 2002
 
2 21 januari 2003, verslag van een algemeen overleg, nr. 3     KST66335
Verslag algemeen overleg
publicatie: 24 januari 2003
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.