Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

Logo NCTV

De nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV) bevordert de samenwerking tussen verschillende diensten rond terrorismebestrijding. Er zijn ongeveer twintig organisaties betrokken bij de bestrijding van terrorisme in Nederland. De missie van de NCTV is bijdragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen en de weerbaarheid en bescherming van vitale belangen te versterken. Doel is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NTCV) heeft de volgende kerntaken:

 • 1. 
  het identificeren en duiden van dreigingen en risico's
 • 2. 
  het bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen
 • 3. 
  het (doen) verhogen van cyber security
 • 4. 
  het (doen) verhogen van de weerbaarheid van vitale sectoren, burgers, bedrijven, structuren en netwerken
 • 5. 
  het realiseren van optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie

De organisatie telt enkele honderden medewerkers. Naast beleidsdirecties omvat de NCTV ook een Nationaal Crisiscentrum. De NCTV valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.