Stemwijze Europese Raad

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De Europese Raad i neemt besluiten op basis van voorstellen die door de Europese Raad zelf worden opgesteld of op basis van bijdragen van de Europese Commissie i of de Raad van Ministers i. Afhankelijk van het onderwerp neemt de Europese Raad i op een bepaalde wijze besluiten. In de Europese verdragen i staat precies beschreven hoe er op welk beleidsterrein gestemd wordt.

De verschillende stemwijzen zijn:

De wijze waarop de Raad besluiten neemt kan alleen door een uitgebreide wijziging in de Europese verdragen i worden aangepast.

Een lidstaat kan een andere lidstaat machtigen om voor hem te stemmen.

De vaste voorzitter van de Europese Raad i, de voorzitter van de Europese Commissie i en de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en veiligheidsbeleid i maken wel deel uit van de Europese Raad maar hebben geen stemrecht. Ze spelen bij geen van de stemwijzen een rol.

1.

Wanneer stemt de Europese Raad?

In de praktijk komt het in de Europese Raad meestal niet tot een stemming. Ook op onderwerpen waar wel gestemd wordt probeert de Europese Raad tot een consensus te komen: iedere lidstaat moet het eens zijn met het voorstel dat er ligt.

Een lid van de Europese Raad kan verzoeken om een voorstel in stemming te brengen. Indien het verzoek door de meerderheid van stemgerechtigde leden (14 van de 27) wordt gesteund, kan tot stemming worden overgegaan.