27625 - Waterbeleid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze algemene maatregel van bestuur werd door de regering aan de Eerste en de Tweede Kamer voorgelegd in het kader van een zogenaamde voorhangprocedure. De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kon niet eerder worden gedaan dan op 18 september 2009.

 

1.

Volledige titel

Waterbeleid

 

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 150 moties ingediend.

3.

Documenten

(960 stuks)

2 14 februari 2001, brief, nr. 1     KST51708
Brief staatssecretaris bij de aanbieding van het kabinetsstandpunt 'Waterbeleid in de 21e eeuw'
publicatie: 9 maart 2001
 
2 14 maart 2001, brief, nr. 2     KST52029
Brief staatssecretaris met kabinetsstandpunt inzake advies AWT, NRLO, RMNO, rapport 'Over stromen, kennis-/innovatieopgaven waterrijk Nederland'
publicatie: 27 maart 2001
 
2 25 juni 2001, motie, nr. 3     KST54128
Motie over een juridisch afdwingbare en handhaafbare watertoets
publicatie: 28 juni 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.