27923 NL - beleidsdossier
Werken in het onderwijs

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Werken in het onderwijs

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 153 moties ingediend.

3.

Documenten

(921 stuks)

2 12 september 2001, brief, nr. 1     KST55521
Brief minister en staatssecretaris inzake aanbieding van de voortgangsrapportage Maatwerk 3 en de nota Werken in het Onderwijs
publicatie: 25 september 2001
 
2 12 september 2001, nota, nr. 2     KST55522
Nota Werken in het Onderwijs
publicatie: 26 september 2001
 
2 6 november 2001, brief, nr. 3     KST56709
Brief minister over de voortgang die is geboekt bij de uitwerking van de maatregelen uit Maatwerk 3
publicatie: 9 november 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.