EU-lidstaatverklaring

Met dank overgenomen van Europa Nu.

In de jaarlijkse EU-lidstaatverklaring legt het Nederlandse kabinet publiekelijk verantwoording af over de wijze waarop de EU-gelden die Nederland heeft ontvangen, in eigen land zijn besteed. De EU-lidstaatverklaring is gericht aan de Europese Commissie i en het Nederlandse parlement.

In de verklaring doet het kabinet een uitspraak over de kwaliteit van de systemen die het heeft gehanteerd voor het beheren en controleren van het EU-geld. Ook geeft het kabinet aan of dit EU-geld volgens de regels ('rechtmatig') is besteed. De minister van Financiën geeft de verklaring namens het kabinet af, waarna de Algemene Rekenkamer i een oordeel geeft over de deugdelijkheid van de EU-lidstaatverklaring.

Op dit moment geven alleen Nederland en Zweden een EU-lidstaatverklaring af in Europa. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn ermee gestopt. In 2007 was Nederland het eerste land dat op die manier verantwoording aflegde. De verklaring is nog niet verplicht. Deze verklaringen moeten tevens de Europese Rekenkamer i helpen bij het beoordelen van de jaarrekening van de Europese Unie i.

1.

Meer informatie