Laatste fase bouw onderwijscentrum ingeluid met onthulling bord

Met dank overgenomen van J.A. (Jeanine) Hennis-Plasschaert i, gepubliceerd op donderdag 1 juli 2010.

door Renata Dekker

Op 7 juli om 11.15 uur komen de gemeente (gemeenteraad, wethouders), besturen, architect, medezeggenschapsraden, ouders, leerkrachten en kinderen van de scholen en peuterspeelzalen, bijeen om gezamenlijk en op spectaculaire wijze het laatste deel van de bouw van ons onderwijscentrum in te luiden.

Onthulling

We willen samen met de kinderen een nieuw bord onthullen waarop alle participanten van het onderwijscentrum te zien zijn en vanzelfsprekend wordt op symbolische wijze uiting gegeven aan de samenwerking.

De bouw is natuurlijk al in volle gang, dus van een echte eerste steenlegging kan geen sprake zijn.

Plaatje voor Pekela

Een prachtig gebouw, een plaatje voor Pekela zal het resultaat zijn, waarin Jeugdzorg, GGD, Peuterspeelzalen “Snikke Grut” en “Boekenkist”, KJBS Willibrordus, CBS de 7-Sprong en de OBS Hendrik Wester hun thuishonk krijgen.

Aandenken

Het streven is om in januari 2011 ons intrede te doen.

Alle kinderen van de scholen en de peuterspeelzalen krijgen een aandenken aan dit gebeuren.

Wat dit zal zijn, blijft uiteraard nog een grote verrassing.

Graag zien we belangstellenden op woensdag om 11.15 uur aan de Burgemeester de Snaterlaan.

Mogelijk kunt u hierdoor bij deze straat enige verkeerhinder ondervinden.

We hopen dit tot het minimum te beperken.

Renata Dekker is directeur van de Hendrik Westerschool

Bron:

http://www.prachtigpekela.nl/volledig_artikel.php?pid=3160