De ijscoboer krijgt het nog veel drukker

Met dank overgenomen van E.G.M. (Emile) Roemer i, gepubliceerd op vrijdag 25 juni 2010, column.

Op dit moment kent het Binnenhof één stabiele factor. Dat is de ijscoboer die aardig verdient aan formatietoeristen, hangjournalisten en oversteekpolitici. Hij heeft het slim bekeken. Wie iets over wil houden aan uitzichtloze formatierondes moet op het juist moment op de juiste plaats, met het juiste product zijn. Dat geldt ook voor de SP. In bescheidenheid maar klaar om in te springen wachten wij ons moment af.

Ik snap goed dat veel mensen mij vroegen: waar is de SP? Terechte vraag. Ik heb al vaak gezegd graag te willen regeren met PvdA, CDA en GroenLinks, maar zoals bij ieder huwelijk, je moet wel allebei ‘ja’ zeggen. Ik heb me dan ook verwonderd over Job Cohen. Hij wil zo progressief mogelijk maar houdt de SP consequent buiten de deur. Soms krijg ik een déjà vu naar 2006. Erg netjes is het ook niet: eerst voor 90% ons programma ‘lenen’ en dan tegen de VVD aanschuren om te regeren. Dat moeten we zo niet doen. Er liggen zoveel kansen op links om samen een blok te maken en Nederland menselijker en socialer te maken.

Terwijl op het Binnenhof de formatie vast liep, bedankte de SP-fractie Jan Marijnissen voor al zijn werk in de Tweede Kamer. Het werd een discussie op hoog niveau. Van de prominente sprekers als Herman Wijffels en Ruud Lubbers kwam opvallend veel steun voor de inzichten van de SP en van Jan Marijnissen. “Het leek zo aantrekkelijk om voor marktwerking en winsten op korte termijn te gaan. Dat was een denkfout, volstrekte onzin,” zei Ruud Lubbers. Herman Wijffels roemde Jan Marijnissen en de SP om de juiste analyse over de buurt en over zeggenschap over werk, wijk en wereld. “Volgens mij moeten we krachtige lokale gemeenschappen vormen waar burgers bepalen wat van belang is voor de kwaliteit van hun dagelijks leven,” zei Wijffels gisteren.

Waar we bij de formatie ons moment afwachten, doen wij dat niet wat betreft de draconische bezuinigingsmaatregelen die zijn aangekondigd voor de zorg. Minister Klink stelt onder meer voor de pil en hulpmiddelen zoals de rollator uit het basispakket van de zorgverzekering te schrappen. Ook wil hij eigen bijdragen invoeren voor de GGZ, logopedie, ergotherapie en diëtisten, en 80 miljoen bezuinigen door een minimale eigen bijdrage voor verblijf in een AWBZ-instelling te vragen.

De SP gaat hier dwars voorliggen, maar daarvoor hebben we jouw hulp nodig! Kom ook, aanstaande dinsdag 29 juni om 15:00 naar de manifestatie op het Plein in Den Haag. Meer informatie vind je in de flyer (pdf).

Het zou heel fijn zijn als je deze aan zoveel mogelijk mensen wilt doorsturen. Want wat mij betreft krijgt de ijscoman het nog een stuk drukker!