Jesse Klaver woordvoerder Sociale Zaken, Onderwijs en Sport

Met dank overgenomen van J.F. (Jesse) Klaver i, gepubliceerd op woensdag 23 juni 2010.

Jesse Klaver heeft in de GroenLinks-fractie de portefeuilles Sociale Zaken & Werkgelegenheid, Onderwijs en Sport toebedeeld gekregen. Hij zal op deze beeldbepalende onderwerpen woordvoerder zijn in kamer en media.

Zowel Sociale Zaken als Onderwijs staan te boek als zware portefeuilles waar de komende tijd grote hervormingen zullen plaatsvinden. In zijn eerdere werk als lid van de commissie die het GroenLinks-verkiezingsprogramma schreef heeft Jesse zich al veel met deze twee onderwerpen bezig gehouden. Ook vanuit zijn rol als voorzitter van CNV Jongeren en voorzitter van DWARS kent Jesse deze onderwerpen goed.

Sport is wat dat betreft een beleidsterrein waarop hij minder ervaren is, maar als sportliefhebber die weet hoe sport kan verbroederen gaat Jesse zich hier vol passie voor inzetten. De komende weken duikt Jesse niet alleen in de dossiers, maar voert hij veel gesprekken met betrokkenen in het werkveld om zo snel mogelijk goed ingewerkt te raken.

De volledige portefeuilleverdeling van de GroenLinks-fractie is als volgt:

  • Femke Halsema, fractievoorzitter
  • Jolande Sap (financiën, AOW en pensioenen)
  • Tofik Dibi (strafrecht, veiligheid, jeugd & gezin en integratie)
  • Mariko Peters (buitenlandse zaken, justitie, openbaar bestuur en media & cultuur)
  • Ineke van Gent (arbeid & zorg, kinderopvang, emancipatie, openbaar vervoer en koninkrijksrelaties)
  • Liesbeth van Tongeren (klimaat, energie, milieu, natuur en verkeer)
  • Jesse Klaver (sociale zaken & werkgelegenheid, onderwijs en sport)
  • Bruno Braakhuis (economische zaken, wetenschap, innovatie en Europese zaken)
  • Arjan El Fassed (ontwikkelingssamenwerking, defensie en landbouw)
  • Linda Voortman (volksgezondheid, welzijn, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening)