Mededeling dat openbaarmaking van het advies van de Raad van State achterwege blijft, omdat het zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat - Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Deze mededeling is onder nr. 4 toegevoegd aan wetsvoorstel 32334 - Initiatiefvoorstel Toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (Grondwetswijziging, tweede lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter; Aanbiedingsbrief; Mededeling
Document­datum 17-06-2010
Publicatie­datum 18-06-2010
Nummer KST323344
Kenmerk 32334, nr. 4
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2009–2010

32 334

Voorstel van wet van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter

Nr. 4

MEDEDELING

’s-Gravenhage, 17 juni 2010

Op 2 juni jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht over het voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 25b, vierde lid jo derde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State (zgn. blanco advies) blijft openbaarmaking van dit advies achterwege.

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.