32399 NL - wetsvoorstel
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 14 juni 2010 ingediend door de minister van Justitie, Hirsch Ballin i, en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Klink i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is regels te stellen voor het als uiterste middel verlenen van verplichte zorg op maat aan personen met een psychische stoornis, die aansluiten bij ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg en internationale ontwikkelingen.

1.

Volledige titel

Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging, een nota van verbetering en 19 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer negen moties ingediend.

4.

Documenten

(226 stuks)

2 14 juni 2010, koninklijke boodschap, nr. 1     KST323991
Koninklijke boodschap
 
2 14 juni 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST323992
Voorstel van wet
 
V 14 juni 2010, 32399     BLG68724
Reactie van Actis en VGN op wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (bijlage bij 32399,nr.3) -
 
V 14 juni 2010, 32399     BLG68727
Reactie Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming op wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (bijlage bij 32399,nr.3) -
 
V 14 juni 2010, 32399     BLG68725
Reactie Stichting PvP op wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (bijlage bij 32399,nr.3) -
 
V 14 juni 2010, 32399     BLG68728
Reactie NVvR op wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (bijlage bij 32399,nr.3) -
 
V 14 juni 2010, 32399     BLG68723
Commentaar Nederlandse Federatie voor Ziekenhuispsychiatrie(NFZP) (bijlage bij 32399,nr.3) -
 
V 14 juni 2010, 32399     BLG68730
Reactie NVGD op wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (bijlage bij 32399,nr.3) -
 
V 14 juni 2010, 32399     BLG68736
Reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (bijlage bij 32399,nr.3) -
 
V 14 juni 2010, 32399     BLG68740
Reactie van het Landelijk Platform GGZ op wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (bijlage bij 32399,nr.3) -
 
V 14 juni 2010, 32399     BLG68738
Reactie van de Stichting Pandorra op wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (bijlage bij 32399,nr.3) -
 
V 14 juni 2010, 32399     BLG68737
Reactie van de Raad voor de rechtspraak op wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (bijlage bij 32399,nr.3) -
 
V 14 juni 2010, 32399     BLG68739
Reactie van LOC op wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (bijlage bij 32399,nr.3) -
 
V 14 juni 2010, 32399     BLG68741
Reactie van de Nederlandse Orde van advocaten op wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (bijlage bij 32399,nr.3) -
 
V 14 juni 2010, 32399     BLG68743
Reactie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie op wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg (bijlage bij 32399,nr.3) -
 
2 14 juni 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST323993
Memorie van toelichting
 
2 13 maart 2020, verslag van een schriftelijk overleg, 35370; nr. 2     KST353702
Verslag van een schriftelijk overleg over de Wet zorg en dwang en over de stand van zaken m.b.t. Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg - Zorg en dwang
 
2 24 maart 2020, brief, 35370; nr. 3     KST353703
Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de petitie 'Uitvoerbaarheid Wet verplichte ggz. Vereenvoudiging van de wet is noodzaak' - Zorg en dwang
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.