Balkenende: Einde aan gedoogbeleid coffeeshops

Met dank overgenomen van Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, gepubliceerd op dinsdag 8 juni 2010.

CDA-lijsttrekker Balkenende wil een einde aan het gedoogbeleid van drugs, te beginnen met vermindering van het aantal coffeeshops. Voor Balkenende ligt de prioriteit bij het op zo kort mogelijke termijn sluiten van coffeeshops in de buurt van scholen, sportaccommodaties, jongerencentra en in kinderrijke buurten. Het CDA pleit voor een beleid dat gericht is op het tegengaan van drugsgebruik en beperking van de maatschappelijke overlast en individuele schade. "Tussen 1994 en 2008 is het aantal drugsverslaafden dat hulp zocht toegenomen van minder dan 2000 naar bijna 8500. Eén op de zeven van hen is jonger dan twintig jaar", aldus Balkenende, die hiermee wil aangeven dat softdrugs veel schadelijker zijn dan men aanvankelijk dacht.

Ook is Balkenende niet te spreken over het feit dat sommige gemeenten het afstandscriterium van coffeeshops tot scholen niet handhaven. "Ik wil een appel doen op deze gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen. We moeten als overheid juist kinderen en jongeren beschermen tegen de gevaren van drugs. Daarvoor is het afstandcriterium een prima middel". Het reguleren van wietteelt, zoals andere partijen voorstellen, is volgens Balkenende totaal onwenselijk. "Zowel in internationaal opzicht, als vanuit het tegengaan van gedoogsituaties."