D66-programma beste voor verpleegkundigen

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op maandag 31 mei 2010, column.

Het D66 programma pakt als één van de beste uit voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit een ‘zorgmeetlat’ die de beroepsorganisatie van verpleegkundigen en verzorgenden, V&VN, vandaag publiceert. Volgens de V&VN wil D66 het verpleegkundig beroep versterken, onder andere door een goede samenhang tussen onderwijs, beroep en arbeid.

Ruimte voor de verpleegkundige

Fatma Koser Kaya: "Uit het rapport van de V&VN blijkt dat D66 in haar programma uitgebreid aandacht besteedt aan verpleegkundigen en verzorgenden. Daartoe behoort het terugdringen van de bureaucratie en administratieve lasten en meer ruimte voor professionals om de zorg naar eigen deskundigheid te organiseren. Ook benoemt D66 expliciet taakherschikking. Dat houdt in dat zorg die beter door een verpleegkundige uitgevoerd kan worden, ook door haar wordt gedaan. Dit leidt tot hogere tevredenheid onder patiënten, betere kwaliteit en lagere kosten."

Concreet

De V&VN toetste de programma’s aan een aantal eisen, zoals preventie, instroom van nieuwe verpleegkundigen, behoud van verpleegkundigen en verzorgenden in de sector en het investeren in de kwaliteit van de zorg. Hoe concreter de voorstellen van een partij en hoe beter onderbouwd, des te meer punten. D66 scoorde volgens de V&VN evenwichtig op alle criteria en kreeg daarmee een 7,5 als rapportcijfer. Ook GroenLinks en het CDA kregen een 7,5. De andere partijen scoorden allemaal lager of zelfs onvoldoende.

Oplossingen zorgen

Volgens de beroepsorganisatie is het van het allergrootste belang dat er oplossingen komen voor het groeiende tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden, de toenemende vergrijzing en de stijgende vraag naar zorg. Wanneer die vraagstukken onvoldoende worden opgelost, zal het steeds moeilijker worden om goede zorg te blijven verlenen, zo zegt de V&VN.