Interview ‘Meer opleidingsplaatsen en minder bureaucratie’

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op vrijdag 28 mei 2010, column.

In aanloop naar de verkiezingen interviewde Mednet Fatma Koser Kaya over de zorgplannen van D66.

Opleidingsplaatsen

In het interview geeft Koser Kaya aan dat het ontzettend belangrijk is dat er meer artsen worden opgeleid. D66 wil daarom de numerus fixus afschaffen en meer opleidingsplaatsen voor aios creëren.

E-health

Een andere prioriteit is innovatie in de zorg. “Door de vergrijzing wordt e-health noodzakelijk, om efficiënter te werken en bureaucratie te verminderen. Uit onderzoek van de TU Delft blijkt ook dat innovatie tot een hogere arbeidsproductiviteit leidt”, aldus Koser Kaya.

Anderhalfdelijnsinstellingen

D66 constateert een groot gat tussen de huisarts en de ziekenhuizen. Anderhalfdelijnsinstellingen bieden hier een oplossing. “Daarbij werken huisartsen en specialisten nauw samen en maken zij gebruik van elkaars expertise”, zo legt Koser Kaya uit. Vooral voor chronische zieken kan dit een uitkomst bieden.

Lees het hele interview op: http://www.mednet.nl/actueel/%E2%80%98meer-opleidingsplaatsen-en-minder-bureaucratie%E2%80%99-59347.html