Twentse Kamerleden zetten zich in voor behoud van de Meander school van de Twentse Zorgcentra en Stichting Edukint!

Met dank overgenomen van A.J. (Anja) Timmer i, gepubliceerd op woensdag 26 mei 2010.

Tijdens een recent werkbezoek aan De Twentse Zorgcentra van de kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Anja Timmer (PvdA) hoorden zij over de school die is opgezet voor kinderen die binnen het speciaal onderwijs (cluster 3) niet mee kunnen komen.

Het betreft kinderen met een IQ van 35 of minder die vanwege hun verstandelijke en sociale beperkingen alleen onderwijs kunnen volgen in een speciaal ingerichte omgeving. Om te voorkomen dat deze kinderen tussen wal en schip vallen zijn de Twentse Zorgcentra samen met de stichting Edukint een school gestart op het terrein van de Losserhof. Hier zijn alle voorzieningen die deze kinderen nodig hebben aanwezig en kunnen zij ook gebruik maken van zogenaamde mediumgebonden activiteiten en het zwembad als de spanningsboog te hoog wordt. De school is inmiddels 2 jaar bezig met 12 leerlingen. Ouders staan in de rij en de mogelijkheid wordt onderzocht om het aantal leerlingen te verdubbelen. Voor veel van deze kinderen is het in hun leven de enige kans om iets te kunnen leren, zoals basis sociale vaardigheden.

Haagse regels gooien echter roet in het eten: zorg en onderwijs zijn twee gescheiden werelden voor de bureaucratie. Terwijl bij deze vorm van onderwijs juist ook zorg nodig is, in de klas en onder het onderwijs.

De beide kamerleden waren onder de indruk van het initiatief omdat zij het van groot belang vinden dat ook deze kinderen onderwijs kunnen volgen in plaats van de hele dag thuis of in een instelling te zitten. Samen met de woordvoerders Passend Onderwijs van CDA en PvdA, respectievelijk Kathleen Ferrier en Margot Kraneveldt, stellen zij vragen aan de ministers van VWS en OCW om helderheid omtrent de mogelijkheden voor financiering voor deze specifieke groep kinderen te krijgen Zij hopen hiermee een oplossing te vinden zodat de kinderen naar school kunnen blijven gaan in Losser. Ook vragen zij een oplossing voor de niet-erkenning van de school door de gemeente Losser.

Omtzigt: “het is van belang dat ieder kind waar mogelijk passend onderwijs heeft. De Meander is een mooi initiatief om ook voor deze groep, die in het verleden vaak geen enkele vorm van onderwijs kreeg, wel onderwijs te regelen. We willen dat zulke vormen van onderwijs mogelijk blijven”

--------------------------------------------------------------------------------

Schriftelijke vragen van de leden Omtzigt en Ferrier (beiden CDA) en Timmer en Kraneveldt (beiden PvdA) aan de ministers van VWS en OCW over een cluster 3 school in Losser

 • 1. 
  Bent u bekend met het initiatief van de Twentse Zorgcentra en de Stichting Edukint in Losser waardoor sinds februari 2009 een school is gestart voor kinderen die binnen het speciaal onderwijs niet mee kunnen komen vanwege hun lage IQ (35 of lager)? *
 • 2. 
  Bent u met het CDA van mening dat het van groot belang is dat ook deze kinderen, die vanwege hun verstandelijke en sociale beperking niet mee kunnen komen op een reguliere cluster 3 school, onderwijs wordt geboden?
 • 3. 
  Kunt u aangeven wat de reden is dat de school geen onderwijserkenning heeft ontvangen van de gemeente Losser? Is deze onderwijserkenning wel op korte termijn te verwachten?
 • 4. 
  Kunt u bevestigen dat sinds de pakketmaatregelen van kracht zijn gegaan er inderdaad geen structurele financiering meer is voor de zorgactiviteiten op deze school waardoor deze cluster 3 kinderen tussen wal en schip vallen?
 • 5. 
  Waarom is er niet voor gekozen een uitzondering te maken voor deze groep kinderen waarvoor de combinatie van onderwijs en zorg noodzakelijk is en daarom zwaar worden getroffen door de pakketmaatregelen?
 • 6. 
  Klopt het dat het CIZ onvoldoende aanknopingspunten heeft om de zorgactiviteiten te dekken?
 • 7. 
  Binnen passend onderwijs is een heroverweging gaande. Kunt u aangeven wat de precieze gevolgen van deze heroverweging zijn voor deze specifieke groep kinderen met een IQ van 35 of lager?
 • 8. 
  Bent u bereid maatregelen te treffen om de problematiek rondom het combineren van onderwijs en zorg voor deze kinderen op te lossen? Zo nee, waarom niet?

Bron: Brief De Twentse Zorgcentra aan CDA-Kamerlid P.H. Omtzigt d.d. 27 april 2010, inmiddels verstrekt aan het ministerie