Koser Kaya wil uitbreiding adoptieverlof

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op donderdag 20 mei 2010, column.

D66-Tweede Kamerlid Fatma Koser Kaya wil een uitbreiding van het adoptieverlof bij inter-landelijke adoptie. Het huidige adoptieverlof voor adoptiefouders is 4 weken. Koser Kaya wil dit met twee weken verlengen. “Voor veel ouders en hun kind blijft er nauwelijks tijd over om aan elkaar te wennen. Het is in het belang van de ontwikkeling van het kind dat er een goed hechtingsproces plaats vindt,” aldus Koser Kaya.

Hechtingsproces

Het initiatief van Koser Kaya zorgt voor meer rechtsgelijkheid tussen landelijke en inter-landelijke adoptiefouders. “Stellen die hun kind in het buitenland ophalen, zijn hun reguliere verlof vrijwel geheel kwijt aan de adoptieprocedures in het buitenland. Er blijft nauwelijks tijd over voor het hechtingsproces,” aldus Koser Kaya.

Achterlopen

Volgens het D66-Kamerlid loopt Nederland in vergelijking tot andere Europese landen achter met de relatief korte duur van het adoptieverlof. In België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Engeland, Spanje, Portugal, Italië, Noorwegen en Zweden varieert de duur van het adoptieverlof tussen de 4 en 16 weken. “Het wordt tijd dat Nederland zich bij deze landen gaat aansluiten.”

Eenduidige regeling

Een wettelijk aanvullend adoptieverlof zorgt voor een eenduidige regeling voor alle adoptiefouders bij inter-landelijke adoptie. Adoptiefouders zijn dan niet meer afhankelijk van de (on)wil van de werkgever. In de Tweede Kamer lijkt een meerderheid voor het initiatief af te hangen van steun van de PvdA. Koser Kaya: “De PvdA wil het adoptieverlof vooralsnog niet met twee weken verlengen. Ze verschuilen zich achter procedurele argumenten, in plaats van het principe te ondersteunen. Gelijke rechten is de PvdA kennelijk vreemd. Ik hoop dat de PvdA het belang van het kind toch nog gaat inzien.”