Betaal de orgelman

Met dank overgenomen van E.A. (Ernst) Cramer i, gepubliceerd op vrijdag 14 mei 2010.

Vandaag heb ik mijn campagnefilmpje opgenomen, met Anne-Paul van het partijbureau. Nadruk ligt daarin op behoud van ons cultuurlandschap. Schitterend om vanmorgen (met dat lekkere zonnetje) in de Arkeheem polder te staan. En toen vanmiddag in Zeewolde bij het boodschappen doen het draaiorgel speelde was dat weer een onderdeel van ons cultuurlandschap. Maar wie betaalt de orgelman?

Het is campagnetijd. En dus zijn we heel druk met vertellen waar wij goed in zijn en andere partijen wat minder, of zelfs veel minder. Nou ja druk, nu even niet vanwege dat verschrikkelijke ongeluk in Tripoli. Ook vandaag is het nog rustig aan het campagnefront en onze tourdag in Overijssel afgezegd. Maar blijft dat onze programma’s weer veel vertellen over wat er moet gaan gebeuren de komende jaren. Woensdag morgen kreeg ik tijdens een debat over de kwaliteiten van de EHS nog de vraag voorgelegd - van discussieleider Jort Kelder - groen of Griekenland. Los van de lekkere alliteratie is het een onmogelijke keuze. Griekenland moeten we wel redden, willen we onze € niet helemaal in de kou laten staan. En de natuur: ja zonder de natuur gaat er nog veel meer fout. Mooie landschappen en natuur dragen bij aan het welzijn van mensen en zijn cruciaal voor het behoud van biodiversiteit. Biodiversiteit is het natuurlijk kapitaal van deze wereld, en behalve mooi ook erg nuttig. Biodiversiteit is de basis van ons voedsel en de grondstoffen die we gebruiken voor kleding, brandstof en medicijnen, en draagt bij aan een stabiel klimaat. En daarom heb ik de keuze in dat debat gemaakt voor: GROEN. Want de leningen voor Griekenland staan niet op onze begroting; dat is geld wat wij lenen op de kapitaalmarkt en doorlenen aan Griekenland. Het geld voor onze natuur staat wel op de begroting, en de ChristenUnie kiest daar ook voluit voor.

In het campagnefilmpje zal de “rand van stad en platteland” te zien zijn. Hoogmoderne bouw van Amersfoort op zichtafstand van een eeuwenoud boerderijtje in de Arkeheempolder. Dat cultuurlandschap moet behouden blijven, maar dat kan alleen als ondernemers in dergelijke gebieden ook de ruimte krijgen om te ondernemen. En als dat niet kan door allemaal een megaboerderij te starten - en daar zijn heel veel redenen voor om dat niet te doen en te willen - zullen andere activiteiten ontplooit moeten worden. Een daarvan is het behoud van het landschap zoals dat er is. Die natuur is noodzakelijk voor ons mensen en is dus een belangrijk product. Waar ook een eerlijke prijs voor betaald moet worden. Een Europees Landbouwbeleid, inclusief substantieel budget, blijft daarom nodig. Meer diensten zoals natuur- en waterbeheer, dierenwelzijn, innovatieve methodes, biologische landbouw moeten vallen onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast wil de ChristenUnie dat vanuit het GLB de boer toeslagen krijgt per hectare. Dit gaat verdere intensivering van de landbouw tegen en maakt het halen van milieueisen realistischer. Wel moet er dan opgelet worden dat er een overgangsregeling voor boeren komt die hierdoor ernstig worden gedupeerd. Maar ook de burger zal meer moeten gaan betalen voor de producten van het land. Want we kunnen het niet alleen van Brussel verwachten. Ons landschap moet ons wat waard zijn.

En toen liepen we dus te winkelen in Zeewolde. Met dat draaiorgel. Al eerder heb ik geschreven dat ik nooit een draaiorgel voorbij kan lopen zonder iets te gooien in het mansbakje van de orgelman. Ik heb al een paar keer een hele discussie gehad waarom wel bij een draaiorgel iets betalen en niet aan die zielige pool die bij de Albert Heijn staat te spelen op zijn accordeon. Nou gewoon: dat draaiorgel is onze cultuur, straatmuzikanten zijn dat in mindere mate. Ook leuk, maar dan moeten ze echt goed spelen. Een draaiorgel is altijd mooi en kost heel veel aan onderhoud, orgelboeken, verslepen van zo’n orgeltje. Dat moeten we in stand houden in Nederland, helemaal omdat er al zo heel veel verschrikkelijke andere muziek is. Houd dus ons cultuurlandschap in ere en daar hoort ook onze straatcultuur bij.

Betaal dus de orgelman! Anders houd de muziek op te spelen.

ernst