Esmé Wiegman gaat in debat over ‘voltooid leven’, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 14 juli 2020
kalender

Esmé Wiegman gaat in debat over ‘voltooid leven’, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) organiseert op maandag 17 mei een Invitational Conference over mensen die hun leven voltooid vinden. Op deze unieke bijeenkomst zal door politici, zorgmanagers, huisartsen, onderzoekers en belangenorganisaties gedebatteerd worden over het dilemma voltooid leven en de (on)mogelijkheden: voors en tegens van hulp bij het zelfgewilde levenseinde bij voltooid leven worden verkend. Namens de PvdA zal Keklik Yücel aanwezig zijn.

In februari 2010 startte de NVVE de campagne ‘Voltooid leven’. Op 8 februari vond de aftrap plaats met de ‘Week van het Voltooid Leven’. Tijdens deze week hield de NVVE een onderzoek onder verzorgingshuizen. Doel was inzicht te krijgen in de omvang van de problematiek van oude mensen die ‘oud en der dagen zat’ zijn, die vinden dat hun leven te lang duurt en de dood verkiezen boven het leven.

Uit het onderzoek werd duidelijk dat in 22 procent van de verzorgingshuizen in de afgelopen drie jaar een of meerdere zelfdodingen of pogingen daartoe hebben plaatsgevonden. In zestig procent van deze gevallen bestond het vermoeden of weet men dat het hierbij ging om bewoners die hun leven voltooid vonden. Uit ander onderzoek blijkt dat 53 procent van de Nederlandse bevolking vóór een laatstewilpil is.

Toegang uitsluitend voor genodigden. Onder leiding van Klaas de Vries (lid PvdA fractie Eerste Kamer) geven Tweede Kamerleden Koser Kaya (D66), van Anouchka van Miltenburg (VVD), Hein Pieper (CDA), Jolande Sap (GroenLinks), Esmé Wiegman (CU) en Keklik Yücel (PvdA) hun standpunten weer. Daarna is het de beurt aan de belangenorganisaties: NPV, toetsingscommissies, Stichting de Einder, Humanistisch Verbond, artsenorganisatie KNMG, PCOB, ANBO, zorgmanagers, huisartsen, onderzoekers, Initiatiefgroep Uit Vrije Wil en de Politiek Actieve Leden NVVE. Ook voor de nieuwe NVVE voorzitter Margo Andriessen is een rol weggelegd. Zij is op de ALV van 24 april jl. tot voorzitter gekozen.


1.

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is Gert-Jan Segers i. De huidige partijvoorzitter is Piet Adema.

De partij ontstond in januari 2000 als samenwerkingsverband tussen het Gereformeerd Politiek Verbond i (GPV) en de Reformatorische Politieke Federatie i (RPF). Per 1 januari 2004 zijn de partijen gefuseerd. Sinds 15 maart 2001 opereerden de fracties van deze partijen al onder naam ChristenUnie in de Tweede Kamer i. Ook in de Eerste Kamer i bestond al sinds 2001 een fractie van de ChristenUnie.

2.

Meer over...