Schoonmakers op Schiphol

Met dank overgenomen van J.F. (Jesse) Klaver i, gepubliceerd op woensdag 1 april 2009.

De schoonmakers op schiphol worden als oud vuil behandeld. Zij krijgen geen fatsoenlijke reiskostenvergoeding en geen respect voor het werk dat zij doen. Daarom was ik vanmiddag op uitnodiging van Linda Voortman bij de stakers op de luchthaven om te laten zien dat ik hun strijd voor rechtvaardigheid steun.

Natuurlijk moest er ook gesproken worden over eventuele aanpassing van de AOW. Een van de actievoerders was Jim. Hij vertelde mij dat het werk dat hij doet lichamelijk zeer zwaar is en niet vol te houden tot je zevenenzestigste. Daar ben ik het helemaal eens en heb hem nog een keer verteld wat de oproep van DWARS vorige week inhield.

DWARS is boos dat de FNV op geen enkele manier de AOW wil hervormen. Vriend en vijand is het erover eens dat AOW zoals die er nu uitziet, op termijn onbetaalbaar is. Daar komt bij dat de huidige inrichting van de AOW onrechtvaardig is. Ik ben een student en begin voorlopig nog niet aan mijn werkzame leven. Jim is 25 en werkt al vijf jaar in schoonmaak. Het is onrechtvaardig als hij en ik allebei tot dezelfde leeftijd zouden moeten werken. Ik begin immers later met werken dus is het rechtvaardig als ik ook langer door moet werken om recht te hebben op AOW.

Dat is geen inzicht dat ik vandaag heb verkregen. Het vormde de basis van mijn teleurstelling vorige week in de FNV. Toen heb ik betoogd dat de FNV politiek van de heimwee bedrijft door deze ouderdomsvoorziening op geen enkele wijze te willen aanpassen. Niet uitsluitend om deze betaalbaar te houden, maar vooral ook om hem rechtvaardiger te maken . Bijvoorbeeld voor mensen zoals Jim, die vanaf jonge leeftijd zwaar lichamelijk werk moeten verrichten. Dat de FNV niet over modernisering van de AOW wil spreken is voor mij na vandaag nog onbegrijpelijker geworden. Van de mensen die ik vandaag gesproken heb krijg ik de indruk dat ze best willen spreken over de toekomst van de AOW zolang hervormingen maar rechtvaardig zijn.

Het was een inspirerende ontmoeting die een vervolg krijgt. Mijn vraag om een dag met Jim en zijn collega’s mee te mogen werken werd omarmd. Zo krijg ik de mogelijkheid om mijn solidariteit niet alleen te uiten door met de schoonmakers te spreken, maar ook door te ervaren hoe is het er in de praktijk aan toe gaat. Wordt dus vervolgd.