Mijn prioriteiten op het gebied van emancipatie, participatie en diversiteit

Met dank overgenomen van J.F. (Jesse) Klaver i, gepubliceerd op zaterdag 17 april 2010.

De afgelopen jaren heb ik me bij DWARS, bij CNV Jongeren en in de SER met verschillende onderwerpen op het gebied van emancipatie, participatie en diversiteit bezig gehouden. Zo heb ik me sterk gemaakt voor de positie van Wajongeren, afgezet tegen leeftijdsdiscriminatie in supermarkten en ingezet voor een betere combinatie arbeid en zorg. Over dat laatste thema wil ik graag wat meer vertellen.Eén reden waarom slechts twee op de vijf vrouwen economisch zelfstandig is, is dat veel vrouwen na hun bevalling slechts twee of drie dagen gaan werken. Het hoge percentage moeders dat in deeltijd werkt heeft verschillende oorzaken. Eén oorzaak is volgens hoogleraar Janneke Plantenga dat het Nederlandse ouderschapsverlof vrij kort is. Veel vrouwen zien het enkele weken na de bevalling niet zitten om gelijk (weer) fulltime te gaan werken. Daarom kiest het meerendeel van de moeders, zonder protest, voor een deeltijdbaan. Dit zorgt er volgens Plantenga echter voor dat de duur van de verloven niet onder druk komt te staan. Je zou misschien denken dat het voor vrouwen (met jonge kinderen) relaxt is om ‘maar’ enkele dagen per week te werken.

Het tegenovergestelde is waar. Veel vrouwen ervaren hun deeltijdbaan als zwaar en voelen zich gestrest. Dit komt mede omdat de prestatiedruk zich geheel concentreert op die paar dagen dat zij werken. Veel vrouwen die nu in deeltijd werken moeten er op basis van deze ervaring daarom niet aan denken om fulltime te gaan werken. Daarnaast zijn vrouwen in veel gevallen (naast hun betaalde baan) nog altijd verantwoordelijk voor het leeuwendeel van het huishouden en de zorg voor (hun) kinderen. Alles bij elkaar opgeteld maken vrouwen niet minder uren dan mannen, hun werk wordt alleen minder (financieel) gewaardeerd.

Om deze situatie te veranderen moeten niet alleen de verloven worden verruimd maar dient er ook een mentaliteitsverandering plaats te vinden. Veel moeders voelen zich nog altijd bezwaard als zij besluiten om meer te gaan werken, voor mannen is het nog altijd niet even makkelijk om aan te kondigen op het werk dat zij minder willen gaan werken om voor hun kinderen te gaan zorgen. Ik kan beide groepen gerust stellen; beste werkende vrouwen, de meeste kinderen van werkende moeders staan positief tegenover het fenomeen ‘werkende moeder’. Ik was er daar een van. Vaders die meer willen gaan zorgen, jullie zijn geen softe minderheid. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat maar liefst 60% van de Nederlandse mannen minder wil gaan werken om meer te kunnen zorgen.

Laat ik duidelijk zijn dat voor mij niet iedereen full time hoeft te werken, ik wil wel dat iedereen de keuzes kan maken die bij hem of haar passen. Ik hoop dat ik mij samen met mijn toekomstige collega’s in de Kamer en met de expertise uit de partij in kan zetten voor de randvoorwaarden voor een ontspannen economie waarin vrouwen en mannen, ongeacht hun sekse, een leven kunnen leiden wat werkelijk bij hen past.