Jesse op plaats 7!

Met dank overgenomen van J.F. (Jesse) Klaver i, gepubliceerd op woensdag 5 mei 2010.

Jesse Klaver staat zevende op de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Kamerverkiezingen op 9 juni 2010.

Klaver, nu voorzitter van CNV Jongeren, is geen onbekende binnen GroenLinks. Hij was tussen 2006 en 2009 lid van het bestuur van DWARS, de laatste anderhalf jaar als voorzitter. Ook schreef hij mee aan het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks.

De kandidatencommissie omschrijft Klaver als een ‘politiek dier pur sang’. “Hij is open en bevlogen en weet zijn plek op een plezierige manier in te nemen. We zien in hem van meet af aan een sterke woordvoerder op sociale zaken, die zich met gemak zal verbreden naar andere portefeuilles. Een uitstekende kandidaat met potentie voor de toekomst.”

De economische crisis is volgens Klaver de reden voor een keerpunt in de geschiedenis. “Een punt waarop moeilijke keuzes gemaakt moeten worden om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Ik ben in staat eerlijk en aansprekend de keuzes waar wij voor staan uit te leggen aan kiezers. In deze tijd van grote maatschappelijke hervormingen wil ik een van de gezichten van GroenLinks zijn om ervoor te zorgen dat Nederland kiest voor groene werkgelegenheid, gelijke kansen voor iedereen en een nieuw evenwicht tussen aarde, mens en economie.”