24 januari 2010

Met dank overgenomen van A.A.H. (Anja) Hazekamp i, gepubliceerd op zondag 24 januari 2010.

Afgelopen dinsdag is de deelname van onze partij aan de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen definitief geworden. Bij zoiets horen allerlei formaliteiten. Er moeten kandidaatslijsten worden overhandigd, instemmingsformulieren en tientallen ondersteuningsverklaringen. Voor dat laatste hadden we een beroep gedaan op onze leden. Tot diep in de nacht werden ondersteuningsverklaringen bij onze fractiemedewerker in de bus gegooid. Uiteindelijk hadden we tachtig ondersteuningsverklaringen. Fantastisch! Allemaal heel erg bedankt voor de moeite. Als dit een voorbode is voor het aantal stemmen dat we gaan halen, dan komt het wel goed met die zetels in de gemeente Groningen!

Maar er waren nog meer feestjes te vieren. Naast als het slechte nieuws dat we dit jaar gehad hebben over onze weidevogels, was er deze week ook weer eens goed nieuws over de vogels. Het blijkt dat 2009 een bijzonder goed jaar is geweest voor Nederlandse zangvogels. Onderzoekers van het Vogeltrekstation en van SOVON Vogelonderzoek Nederland hebben geconcludeerd dat 2009 een heel goed broedseizoen is geweest, beter dan in de vijftien jaar daarvoor. Dit is te danken aan de combinatie van een droog voorjaar, een warme zomer en veel voedsel: rupsen. Voor die laatsten was het misschien niet zo'n goed jaar. Overigens waren er ook hier winnaars en verliezers: de merel en de kneu wisten niet zo goed te profiteren, maar de mezen en de kleine karekiet hebben het heel goed gedaan. Ik ben benieuwd of dit ook uit de Nationale Tuinvogeltelling blijkt, die dit weekend is gehouden (www.tuinvogeltelling.nl).

En dan, een schitterend bericht uit de gemeente Vlagtwedde. Het verzoek om te mogen jagen nabij de Leidijk in Barnflair is afgewezen door burgemeester en wethouders van Vlagtwedde. De gemeentebestuurders willen dat de rust in dit historische gebied bewaard blijft." Het gaat om een mooi natuurgebied met veel wilde dieren. Een fantastisch besluit van Vlagtwedde en iets dat veel vaker zou moeten gebeuren. Het is wel de moeite waard om Vlagtwedde te belonen en Barnflair eens met een bezoekje te vereren. Het was een groep van honderd jagers die hier wilde jagen. Ja, dan blijft er ook geen wild dier meer over natuurlijk.

We kregen de laatste week vragen over de konikpaarden in de Midwolder bossen.

Deze konikpaarden worden ook vaak wilde paarden genoemd. Ze zijn echter niet 'wild', maar ze zijn over het algemeen wel sterker en beter aangepast aan het buitenleven dan andere paardenrassen. Daarom worden ze vaak gebruikt als 'grazer' in natuurgebieden, net als bijvoorbeeld de wollige Schotse Hooglander-koeien. De konikpaarden zijn in onze provincie door het Groninger Landschap bij Landgoed Ennemaborgh in het Midwolderbos uitgezet. De dieren zijn echter niet is staat om zich helemaal zelfstandig te redden. Daar is het gebied ook te klein voor. Om 'overbevolking' tegen te gaan –er worden wel elk jaar veulens geboren waardoor de kudde groeit- haalt het Groninger Landschap elke drie jaar een aantal dieren uit de kudde en brengt deze naar andere natuurgebieden.

De signalen die ons de afgelopen week bereikten waren zorgwekkend. De paarden bij Midwolda zouden het zo zwaar hebben door de winterse omstandigheden dat er al verschillende dieren gestorven waren. We maakten ons daar grote zorgen om en hebben direct contact gezocht met het Groninger Landschap. De problemen bij de paarden lijken niet veroorzaakt te worden door het winterweer. Tegen de kou hoeven ze niet beschermd te worden, want daar kunnen ze heel goed tegen. En de dieren worden in de winter flink bijgevoerd. Het terrein waar ze op leven is namelijk te klein om in moeilijke omstandigheden hun kostje bij elkaar te kunnen scharrelen.

Er blijken helaas toch drie paarden gestorven te zijn. Uit onderzoekbleek dat de dieren geveld waren door een worminfectie, die voor problemen zorgt in het maagdarmkanaal. De dieren voelen dan geen honger meer en het beetje eten dat ze nog eten, wordt heel slecht verteerd. Het Groninger Landschap heeft hierop besloten alle dieren te ontwormen.

Daarnaast zijn deze week 25 paarden verhuisd naar een groot natuurgebied in Letland. Na het vertrek van de konikpaarden naar Letland blijven er nog vijftien konikpaarden over op het landgoed Ennemaborgh.

De Partij voor de Dieren gaat er van uit dat de beheerders de dieren voldoende bijvoeren in de winter en dat ze de dieren goed in de gaten houden. We houden de zaak in Midwolda nauwlettend in de gaten, net als in andere gebieden waar dit soort koeien en paarden grazen.

En tenslotte was er weer nieuws over het hoogspanningsnet. Zoals ik al eerder meldde wil de provincie Groningen vele tientallen miljoenen euros lenen aan Tennet voor het uitbreiden van het hoogspanningsnet. Nu is deze week gebleken dat er misschien nog geen modernisering van ons hoogspanningsnet aan komt, omdat Noord-Brabant en Overijssel opeens afzien van de lening aan netwerkbeheerder TenneT. Groningen zou dan nog eens vele honderden miljoenen extra moeten geven aan TennetT en dat gebeurt niet, als we gedeputeerde Moorlag mogen geloven. Ik vond die lening zonder meer al overbodig. Er ontstaat nu al vaak filevorming op het electriciteitsnet, zodat kleine producenten van klimaatvriendelijke energie hun stroom niet kwijt kunnen. Dat wordt nog veel erger als de nieuwe kolencentrales in de Eemshaven er bij komen. Een grof schandaal. Ik hoop dat er een wonder gebeurt en dat er toch van de centrales wordt afgezien. Het zou veel beter zijn voor mens, dier en milieu wanneer de provincie zou kiezen voor de groei van duurzame energie-opwekking.