07 februari 2010

Met dank overgenomen van A.A.H. (Anja) Hazekamp i, gepubliceerd op zondag 7 februari 2010.

Er was deze week weer veel slecht nieuws over de Q-koorts. Ik ben woensdag in de statenvergadering volgens de voorzitter buiten mijn boekje gegaan, omdat ik aan de andere statenleden wou uitleggen waarom ik Gerda, de pluche geit, weer bij me had. Dat was omdat de Q-koorts nog steeds veel slachtoffers maakt in ons land. Inmiddels zijn bijna 20.000 geiten afgemaakt vanwege de Q-koorts. Belangen van dieren blijven ondergeschikt aan economische belangen.

Geit Gerda en ik zijn heel erg treurig dat geiten tot zondebok verklaard worden om een letterlijk ziek systeem nieuwe kansen te bieden. Deze massale ruimingen vormen een nieuw, triest dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse veehouderij. Maar wellicht zullen ze het einde van de vee-industrie een beslissende stap dichterbij brengen. Dankzij moties van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer zijn er gelukkig nog geen bokken en rammen gedood.

Ik heb deze week ook schriftelijke vragen gesteld over de Q-koorts aan het College (http://groningen.partijvoordedieren.nl/statenfractie/statenvragen/i/1018) . Er is namelijk in de Statenvergadering van december een motie van de Partij voor de Dieren overgenomen om grote geitenbedrijven in kaart te brengen en hierbij ook de afstand tot onder meer de bebouwde kom aan te geven. De gedeputeerde had dit ook aan de Staten toegezegd. Maar dat overzicht hebben we nog steeds niet gekregen. Dit is van belang omdat daarmee de risico’s van deze bedrijven beter ingeschat kunnen worden. Gedeputeerde Staten van Brabant hebben inmiddels wel zo’n overzicht gemaakt en wat blijkt? Bijna de helft van alle 197 grote melkgeitenbedrijven in Brabant staat op ongewenste afstand van de bebouwde kom, namelijk binnen 500 meter. Hoe dichter men bij het bedrijf woont, des te hoger het percentage zieken, constateerde het RIVM afgelopen zomer. In de huidige Q-koortsepidemie noemen experts een afstand van minimaal 2 kilometer. In dat geval staat in Brabant vrijwel geen enkele geitenhouderij op een goede plek, aldus het overzicht.

Daarom is het belangrijk om te weten of er in Groningen ook grote geitenbedrijven vlakbij huizen, scholen en campings liggen. De provincie Brabant overweegt de melkgeitenbranche als intensieve veeteelt te gaan beschouwen. Zit Groningen daar ook aan te denken? Immers, de dieren komen nooit buiten en hun eten wordt ergens anders vandaan gehaald. Volgens de definities hoort melkgeitenhouderij dan bij de intensieve veeteelt.

Naar aanleiding van deze vragen heb ik zaterdag een interview gegeven voor het programma Noordnieuws van RTV Noord. Daar werd me gevraagd wat het college straks zou moeten doen als blijkt dat de bedrijven inderdaad te dicht bij woonkernen zitten. Nou, het lijkt me logisch dat we beginnen om geiten te houden op een veel kleinere schaal en op zo’n manier dat de dieren naar buiten kunnen. Als deze dieren niet met vele honderden bijeen opgesloten zitten in een stal, dan is het risico op verspreiding van de Q-koorts kleiner. Verplaatsen, afdekken van mest, vervoersverboden, permanent opsluiten van de dieren en het massal doden van besmette én gezonde dieren, het is allemaal symptoombestrijding van een ziekte die intensieve veehouderij heet.

Woensdag hebben we in de vergadering ook gesproken over de projecten Life Lines en Eriba. Het zijn grootscheepse medische onderzoeken, waar veel geld in wordt gestopt en waarvan veel partijen vinden dat het cachet geeft aan de provincie. Ik vind het project Eriba niet zo mooi, omdat er een onbekend aantal dierproeven bij horen. Klik hier voor mijn speech en de bijbehorende moties. We hebben een uur lang gesproken over dierproeven en dat is iets dat zeker niet was gebeurd zonder de Partij voor de Dieren.

Ondertussen gaat de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen hard door. We moesten wel lachen toen we hoorden dat de PvdA had gevraagd om de gemeenteraadsverkiezingen in het vervolg later in het jaar te houden, zodat het niet zo koud buiten is als je campagne voert. Onze kandidaten laten zich ondertussen nergens door tegenhouden en staan geregeld op straat om flyers uit te delen met informatie over ons programma, geven interviews of staan in lokale en regionale dagbladen. Gerjan Kelder, onze lijsttrekker, stond de afgelopen weken geregeld in de Groninger Gezinsbode. Afgelopen week werd hij ook in de Weekkrant geïnterviewd met een heel leuke foto erbij.

Kijk hier voor meer informatie over onze deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen: http://groningenkiest.oogtv.nl/category/partij-voor-de-dieren/