15 maart 2010

Met dank overgenomen van A.A.H. (Anja) Hazekamp i, gepubliceerd op maandag 15 maart 2010.

Fantastisch nieuws dat we een zetel hebben in de gemeente Groningen! Ik weet zeker dat Gerjan Kelder zijn uiterste best zal doen voor de dieren in de gemeente Groningen. Een prachtig moment dat hij moest huilen van blijdschap op de avond van de uitslagen.

Volgens bioloog Jan Doevendans is de winter met name moeilijk geweest voor de dieren die iets met vis te maken hebben. En de vis zelf natuurlijk. Zo zijn er duizenden aalscholvers verdronken nadat ze bij hun jacht op vis onder het ijs terecht kwamen. Ook voor de ijsvogeltjes is de winter geen pretje geweest. Deze vogels kun je niet bijvoeren, want ze eten alleen visjes uit het water. Ik hoop dat de soorten zich snel herstellen, maar daarmee is het lot van de dieren die zijn verhongerd natuurlijk niet minder erg. De provincie Groningen maakt zich kennelijk niet zo druk over verstoring van kwetsbare dieren. Het tijdelijke jachtverbod vanwege het winterweer wat mede op verzoek van de Partij voor de Dieren was ingesteld, is immers niet verlengd. Daarom kan het doodschieten van dieren gewoon doorgaan. Dit levert enorm veel verstoring op onder alle dieren die het al zo moeilijk hebben na de afgelopen winter. En dan is er nog het lot van de bejaagde dieren. Zo mogen er in maart nog hoogzwangere reegeiten geschoten worden. Onbegrijpelijk!!

En waarom? Omdat er anders wel eens teveel reeën zouden kunnen komen. En deze zouden dan te weinig voedsel kunnen vinden en verhongeren. Dat is toch de omgekeerde wereld? Als het echt om het welzijn van de dieren te doen was, dan zouden er geen gezonde dieren in de bloei van hun leven geschoten worden. Dan zou je deze zielige dieren in de winter ‘verlossen’. Maar ik betwijfel of de poeliers en restaurants belang hebben bij magere reebouten…..

De Europese wetenschappelijke raad voor gezelschapsdieren (Esccap) heeft berekend dat de 1,8 miljoen honden die in Nederland rondlopen, gezamenlijk zo'n 145 miljoen kilo poep produceren. Dat is best veel en geeft mensen die niet zo van honden houden weer stof voor discussie. En ook gemeenten gebruiken dit soort gegevens erg graag, wanneer ze weer hond-vrije gebieden aanwijzen of de hondenbelasting verhogen. Maar we hebben in Nederland naast honden ook nog bijna 13 miljoen varkens, bijna 4 miljoen koeien, zo’n 100 miljoen kippen en anderhalf miljoen geiten en schapen. Ook zijn er nog nertsenfokkers en worden er ontelbaar veel konijnen, eenden en kalkoenen in de intensieve veehouderij vetgemest. Bijna 500 miljoen dieren per jaar die na een kort en ellendig leven geslacht worden (veelal voor de export). We houden elk jaar 70 miljard kilo mest over, dat is 4000 kilo per Nederlander. En die hondenpoep? Nog geen negen kilo per Nederlander per jaar: dat is nog eens andere shit!