10 april 2010

Met dank overgenomen van A.A.H. (Anja) Hazekamp i, gepubliceerd op zaterdag 10 april 2010.

Tijdens de vergadering van de commissie Omgeving en Milieu (7 april jl.) bleek dat de provincie heeft besloten tot een definitief verbod op de jacht op vossen met behulp van aardhonden gedurende de kraam- en zoogtijd. Hiermee heeft het college eindelijk definitief uitvoering gegeven aan de motie van de Partij voor de Dieren over dit onderwerp, die bijna een jaar geleden werd aangenomen (Kijk hier voor de motie: http://groningen.partijvoordedieren.nl/statenfractie/moties/i/458 ). Vorig jaar ontstond veel commotie over het jagen op vossen met aardhonden. Dat zijn teckels of terriers die in de vossenburcht worden losgelaten). De provincie had jagers toestemming gegeven om aardhonden in te zetten, terwijl er kleine vosjes geboren en gezoogd werden. Wat er dan gebeurt, is gruwelijk. Teckels of terriërs worden de burcht van de vos in gestuurd, waarna de vos met al zijn kracht voor het leven van zijn jongen zal vechten. Zowel hond als vos raken vaak zwaargewond, waarna de vos wordt doodgeschoten of langzaam sterft in het hol, samen met zijn jongen. Gelukkig is dit nu definitief verleden tijd!

Sinds begin april is het Provinciaal Omgevingsplan ook digitaal te vinden op de website van de provincie Groningen. Het is nu erg makkelijk om voor elke plek in Groningen te kijken wat de plannen en regels voor dit gebied zijn. Vooral dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren is er vorig jaar een verbod gekomen op nieuwe intensieve veehouderij. Meer info over het POP is te vinden op http://www.provinciegroningen.nl/beleid/zo-maken-we-beleid/pop/

Noot van de redactie: vanwege de vernieuwing van de site is het doorlinken naar sites op dit moment niet goed mogelijk. Onze excuses daarvoor. Wij werken er hard aan om dit euvel op te lossen.