Openbaarheid over steunaanvraag Griekenland

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op dinsdag 27 april 2010, column.

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya wil dat de Tweede Kamer in openbaarheid debatteert over de steunaanvraag van Griekenland. Minister de Jager (Financiën, CDA) wilde vandaag een telefonische vergadering beleggen met de Tweede Kamer. Koser Kaya vraagt een openbaar debat aan: "Over 1,8 miljard euro moeten we niet in beslotenheid beslissen."

Populisme

De steunaanvraag van Griekenland vult al maanden alle Nederlandse kranten, radio- en tv-programmas. Veel mensen zijn dus geïnteresseerd in de besluitvorming. Bovendien gaat het om 1,8 miljard euro. D66 vindt daarom dat de Griekse steunaanvraag in openbaarheid moet worden behandeld. Koser Kaya: "Een besloten vergadering over dit onderwerp speelt het populisme in de kaart. Laten politieke partijen en de staatssecretaris maar in het openbaar zeggen waar ze staan."

Onverantwoorde risicos

Naar alle waarschijnlijkheid zal Nederland Griekenland 1,8 miljard euro lenen tegen strenge voorwaarden, omdat Griekenland op de kapitaalmarkt een extreem hoge rente moet betalen. D66 wil dat Nederland in EU verband bijdraagt aan een oplossing als dit nodig is, maar alleen tegen strenge voorwaarden, zoals een grondige sanering van de overheidsfinanciën en economische hervormingen. Koser Kaya: "De PVV en de SP roepen om het hardst dat Nederland geen cent aan Griekenland moet lenen, maar daarmee nemen ze onverantwoorde economische risicos. Voor D66 staat de stabiliteit van de euro voorop." De positie van de VVD is onduidelijk. Eerst steunde de VVD de SP en de PVV, maar in het laatste debat leek de VVD toch weer wel voor een steunoperatie te voelen.