Mogelijkheid vervolgonderzoek seksueel misbruik moet open blijven

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op donderdag 1 april 2010, column.

D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya vindt dat de mogelijkheid voor een vervolgonderzoek naar het seksueel misbruik van kinderen in katholieke instellingen open moet blijven. Vandaag vond daarover in de Tweede Kamer een debat plaats. Vertrouwen Hoewel er al jaren signalen van seksueel misbruik bekend waren, heeft de katholieke kerk pas recentelijk Wim Deetman (CDA) gevraagd een onderzoek te starten. Koser Kaya heeft vertrouwen in de onafhankelijkheid van dit onderzoek, maar stelt dat de mogelijkheid van een vervolgonderzoek open moet blijven. “Het belangrijkste is dat slachtoffers vertrouwen hebben in het onderzoek, zij moeten zich in de bevindingen van het onderzoek kunnen vinden” aldus het D66-Kamerlid. Onderzoek rol overheid Koser Kaya gaf aan blij te zijn dat de overheid toch heeft besloten tot een apart onderzoek naar de rol van overheidsinstellingen bij seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Hier is namelijk alle aanleiding toe. Er zijn diverse signalen van slachtoffers die door de Kinderbescherming in katholieke internaten werden geplaatst en daar seksueel zijn misbruikt. Verjaringstermijn Verder sprak Koser Kaya haar steun uit voor de toezegging van het kabinet dat de verjaringstermijn voor zaken van seksueel misbruik van minderjarigen zal worden bezien.