Mini symposium over het democratisch tekort, Grozny - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 11 augustus 2020
kalender

Mini symposium over het democratisch tekort, Grozny

Kalender
datum 28 mei 2010 12:30
plaats Grozny, Rusland
locatie Vergaderzaal Eerste Kamer Toon locatie
aanwezigen Ch.P. (Tof) Thissen i, D.L. (Dick) Pels i e.a.
organisatie GroenLinks (GL) i

28 mei 2010, 12:30u

Locatie: Vergaderzaal Eerste Kamer

Sprekers: Dick Pels, Brechtje Paardekoper, Rik Eweg en Ronald de Leij

Op vrijdag 28 mei vindt in de Eerste Kamer een mini-conferentie plaats met de titel “Het huis van Thorbecke in de steigers”, een conferentie over het democratisch tekort. De diverse vormen van onderwijs en zorg, de uitvoering van sociale zekerheid en voorzieningen zijn in de afgelopen jaren in groter wordende bestuurlijke verbanden ondergebracht. Zaken als duurzaamheid, aanpak van milieu en klimaat zijn zó groot dat ze nu nauwelijks nog te behappen zijn vanuit kleinere bestuurlijke eenheden. De vraag rijst: wie is waarvoor precies verantwoordelijk? Er is sprake van publieke belangen, waarbij gemeenteraden of Provinciale Staten het gevoel hebben op afstand te staan. Hoe sturen we? Hoe geven we richting? Hoe regelen we verantwoording? Ook burgers voelen zich verdwaald en tekortgedaan. Hoe zit het met het oude GroenLinkse ideaal van directe democratie? Wat verstaan we tegenwoordig onder democratisch burgerschap? En: wat is de beste bestuurlijke indeling die daarbij past?

Het is tijd voor een renovatie van het Huis van Thorbecke - een discussie zonder taboes. Daarom organiseren het Wetenschappelijk Bureau en de Eerste Kamerfractie van GroenLinks een mini-conferentie. Namens het Ambtenarennetwerk van GroenLinks presenteert Brechtje Paardekoper een manifest over een democratische overheid. Coreferent is Dick Pels, die pleit voor 'radicale democratisering tussen links en rechts'. Twee inleiders zullen de inrichting van het democratisch bestuur toetsen aan de eisen van groene politiek en van sociale emancipatie.

Locatie: Vergaderzaal Eerste Kamer

Sprekers: Dick Pels (directeur Wetenschappelijk Bureau), Brechtje Paardekooper (Ambtenarennetwerk GroenLinks), Ronald de Leij (lid van de Denktank Baliegroep), Rik Eweg (projectregisseur Regionale Ontwikkeling bij Transferium).

Programma:

12.30 - 13.00 u inloop, koffie / thee

13.00u welkom / openingswoord door Tof Thissen, fractievoorzitter GroenLinks Eerste Kamer

13.15u lezing Brechtje Paardekooper n.a.v. pamflet

13.45u reflectie van Dick Pels

14.15 - 14.45u pauze

14.45u lezing Rik Eweg

15.15u lezing Ronald de Leij

15.45 - 16.15u paneldiscussie

16.15 - 17.00u afsluiting & borrel

U bent van harte uitgenodigd om deze mini-conferentie bij te wonen.

Aanmelden vóór 21 mei via groenlinks@eerstekamer.nl

Er zijn geen kosten aan verbonden.


1.

GroenLinks (GL)

GroenLinks is een progressieve partij, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks i is sinds 12 mei 2015 Jesse Klaver i. Partijvoorzitter is Katinka Eikelenboom.

De partij werd opgericht op 24 november 1990 als fusie van de Communistische Partij van Nederland i (CPN), de Evangelische Volkspartij i (EVP), de Politieke Partij Radikalen i (PPR) en de Pacifistisch-Socialistische Partij i (PSP).

2.

Meer over...