32366 - Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 12 juli 2020
kalender

32366 nl - wetsvoorstel
Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 april 2010 ingediend door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Huizinga-Heringa i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is bewoners die een recreatiewoning onrechtmatig bewonen duidelijkheid te geven omtrent het verlenen van een vergunning ter zake van die bewoning.

1.

Volledige titel

Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties ingediend.

4.

Documenten

(47 stuks)

2 21 april 2010, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST323661
Koninklijke boodschap
 
2 21 april 2010, voorstel van wet, nr. 2     KST323662
Voorstel van wet
 
2 21 april 2010, memorie van toelichting, nr. 3     KST323663
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.