Antwoord Kamervragen hulp bij zelfdoding

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op woensdag 14 april 2010, column.

Antwoorden op kamervragen van Fatma Koser Kaya over hulp bij zelfdoding.

1.Bent u bekend met de berichtgeving dat de heer H. zijn moeder in Ermelo 2008 heeft geholpen bij het beëindigen van haar leven? 1)

Ja.

 • 2. 
  Is de wijze waarop de heer H. zijn moeder heeft geholpen, toegestaan binnen de huidige wetgeving?
 • 3. 
  Deelt u de mening dat de moeder van de heer H. door zijn begeleiding op een menswaardige wijze haar leven heeft kunnen beëindigen?
 • 4. 
  Gaat het Openbaar Ministerie de heer H. hiervoor vervolgen? Zo nee, waarom gaat het dat niet doen?

Antwoord op de vragen 2, 3 en 4:

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart in verband met de mogelijke overtreding van artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen vervolgingsbeslissing genomen omdat het onderzoek nog loopt.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn mijns inziens geen oplossing voor eenzaamheid of ervaren zinloosheid. Artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding strafbaar is. Uitsluitend in het geval dat voldaan is aan de zorgvuldigheidseisen van artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, waaronder ondraaglijk en uitzichtloos lijden aan een medisch classificeerbare aandoening, kan euthanasie of hulp bij zelfdoding overwogen worden.

5

Deelt u de mening dat behoefte bestaat aan een maatschappelijk debat over hulp bij zelfdoding bij een voltooid leven? Zo ja, wat gaat u doen om dit debat te organiseren? Zo nee, waarom niet?

Zie mijn antwoorden op de vragen van de leden Koser Kaya (D66), Van Miltenburg (VVD) en Halsema (GroenLinks) over een “voltooid leven”.

 • 1) 
  Netwerk, 8 februari 2010