Groot studentendebat met Martijn van Dam, Amsterdam - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 15 september 2019
kalender

De Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam organiseren dinsdag 20 april een groot studentendebat in het kader van de Tweede Kamercampagne. Rond het debat wordt ook gebruikt gemaakt van nieuwe media vormen (twitter, live streaming, social media, etc.).

Het programma begint om 20.00 uur met een introductie van Jim Jansen (hoofdredacteur van de Folia), vervolgens nemen twee hoogleraren het woord over het politieke systeem van Nederland. Studenten kunnen via sms en twitter vragen stellen aan beide hoogleraren. Het programma bestaat uit een mix van politiek en entertainment.

Om 20.30 uur start het debat, onder begeleiding van Jort Kelder. De politici zitten op een podium. Op een groot scherm worden de stellingen die centraal staan geprojecteerd, en verspreid via twitter. Na elke stelling geven de studenten aan met hoeveel procent ze het met een politicus eens zijn en wie de beste argumenten heeft gegeven.

Na een kort filmpje over hoe studenten over politiek denken vindt er tussen 21.35 en 22.00 uur een rondetafelgesprek plaats met Frits Bolkestein, Wijnand Duyvendak en Eddy Terstall. Waarin de huidige politiek met vroeger wordt vergeleken. Daarna volgt een korte pauze.

Tussen 22.15 en 22.45 uur is het woord aan Jan Jaap van der Wal (politiek cabaret). Daarna wordt bekend gemaakt welke partij volgens de studenten gewonnen heeft.

Aan het debat nemen, naast Martijn van Dam, ook Rita Verdonk, Marianne Thieme, Jasper van Dijk, Fred Teeven, Tofik Dibi, Boris van der Ham en Jan Kees de Jager deel.


1.

Partij van de Arbeid (PvdA)

De Partij van de Arbeid (PvdA) is een progressieve, sociaaldemocratische partij. Politiek leider is sinds 9 december 2016 Lodewijk Asscher†i, die Diederik Samsom†i bij de verkiezing van lijsttrekker versloeg. De partij werd opgericht in 1946 als een voortzetting van de vooroorlogse Sociaal-Democratische Arbeiders Partij†i (SDAP), de Vrijzinnig-Democratische Bond†i (VDB) en de Christelijk-Democratische Unie†i (CDU).

De PvdA heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017†i een verlies geleden van 29 zetels en ging terug van 38 naar 9 zetels. De partij heeft acht zetels in de Eerste Kamer†i.

2.

Meer over...